Telefon 0 (532) 484 07 96

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni

Zennurayn Turizm Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni ile ilgili hususları içermektedir.


Zennurayn Turizm  web sitelerindeki; işbu Aydınlatma ve Rıza Metnini okuduğunuzu belirten kutucuğu işaretlediğinizde ve her türlü web form aracılığı ile sizlerden talep edilen kişisel verilerinizi tarafımıza gönderdiğinizde aşağıdaki beyana onay vermiş oluyorsunuz:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, açık rızama dayalı olarak tarafımca elektronik ortamda vermiş olduğum; kimliğimi belirleyen, belirlemeye yarayan ve özel nitelikli kişisel verilerim de dâhil olmak üzere her türlü kişisel verimin; Zennurayn Turizm  ve çözüm ortakları tarafından aşağıda belirtilen amaçlara ve mevzuattaki sınırlılık ölçüsüne bağlı kalınarak işlenmesi ve saklanmasına muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar çerçevesinde işlenecektir:

a) Kişisel verileriniz, Zennurayn Turizm seyahat hizmeti almanız durumunda müşteri işlemleri kapsamında işlenecek ve ilgili işlemler gereğince yurt içi ve yurt dışındaki resmi makamlarla, bu makamlarca akredite edilmiş kuruluşlarla ve Zennurayn Turizm çözüm ortakları ile paylaşılabilecektir. Ayrıca Zennurayn Turizm kişisel verilerinizi yine müşteri işlemleri bağlamında; bilgilendirme aramaları, fiziki evrak gönderimleri ve SMS/E-posta gibi elektronik iletişim faaliyetleri kapsamında işleyebilecek ve saklayabilecektir.

b) Zennurayn Turizm internet sitelerindeki web formlar aracılığı ile paylaştığınız kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun gereğince Zennurayn Turizm tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika’nın 5.2 maddesi altında belirtilen amaçlarla birlikte; kampanya oluşturma, özel fırsat sunma, çapraz satış yapma, hedef kitle belirleme, kullanıcı deneyimi arttırma, Zennurayn Turizm’e ait internet sitesini geliştirme, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, konvansiyonel veya dijital reklam ve tanıtım faaliyetleri, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetleri, pazar araştırmaları, memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve icrası, Zennurayn Turizm’in sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi, ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile CRM (Müşteri İlişkileri Yöntimi) süreçlerinin planlanması ve icrası dahil olmak üzere Zennurayn Turizm‘in ürün ve/veya hizmetlerinin tüm satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ve Zennurayn Turizm’in sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması faaliyetleri çerçevesinde işlenebilecek ve saklanabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Resmi Kurumlarla Paylaşılması

Kişisel verileriniz her türlü bilgi ve belge isteme yetkisi kanunlarla açıkça verilmiş olan kamu kuruluşlarına gerektiğinde sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacaktır.

Saklama Süreleri

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Zennurayn Turizm Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen yöntemlerle başta Kanun hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamlarda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Zennurayn Turizm tarafından verilerin saklama süreleri; kimlik kategorisi için 10 yıl, iletişim kategorisi için 10 yıl, müşteri işlem kategorisi için 10 yıl, görsel ve işitsel kayıtlar kategorisi için 5 yıl, sağlık bilgileri kategorisi için 10 yıl ve pazarlama kategorisi için 10 yıl sürelidir. Zennurayn Turizm’in kişisel verileri saklama yöntemleri ve sürelerine ilişkin detaylara Saklama ve İmha Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Veri Sahibi Tarafından Yapılacak Başvurular

Veri tabanımızda hangi verilerinizin bulunduğunu öğrenme, yanlış olan verilerinizin düzeltilmesini ve kişisel verilerinizin silinerek sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır. Bu talepleriniz için https://www.zennurayn.com/iletisim/ adresindeki  Form”u doldurarak bizlere ulaşabilirsiniz.